Processing

Innovatie: Experimentele media

int radius = 100;
float nScale = 200;

import ddf.minim.*;
import ddf.minim.analysis.*;

Minim minim;
AudioPlayer player;
AudioMetaData meta;
BeatDetect beat;

float noiseMulti = 300;

void setup() {
size(1920, 1080, P2D);
background(0);
smooth();
minim = new Minim(this);
player = minim.loadFile("test audio.mp3");
player.loop();
meta = player.getMetaData();
beat = new BeatDetect(player.bufferSize(), player.sampleRate());
beat.setSensitivity(300);
}

void draw() {
noStroke();
fill(0);
rect(0, 0, width, height);
translate(width/2, height/2);

beat.detect(player.mix);
if (beat.isKick()) {
noiseMulti = 120;
nScale = 600;
} else {
if (nScale > 550) nScale *= 0.9;
noiseMulti *= 0.5;
}

stroke(255);
for (int lat = -90; lat < 90; lat+=2)
{
for (int lng = -180; lng < 180; lng+=2)
{
float _lat = radians(lat);
float _lng = radians(lng);
// noise
float n = noise(_lat * noiseMulti / 200, _lng * noiseMulti / 300 + millis() );

float x = (radius + n * nScale) * cos(_lat) * cos(_lng);
float y = (radius + n * nScale) * sin(_lat) * (-1);
float z = (radius + n * nScale) * cos(_lat) * sin(_lng);

point(x, y, z);
}
}
// saveFrame();
}

void stop()
{
player.close();
minim.stop();
super.stop();
}

synthesizer voor de synths

Voor deze les waren er verschillende programma's beschikbaar. Programma's zoals een tekentablet, microfoon, beamer, diaprojector, camcorder, platenspeler en een synthesizer. Samen met een klasgenoot hebben we voor de synthesizer gekozen. De opdracht was om met het programma iets te maken wat niet de bedoeling is met het programma. (bijvoorbeeld geluid maken met een tekentablet ipv. Illusteren met de tekentablet.)

Tijdens het experimenteren met de synthesizer kwam mijn klasgenoot met het idee om code toe te voegen aan de synthesizer. Hij zei dat het programma 'Processing' het beste hiervoor was. Daarna hebben we online opgezocht wat voor code we konden toevoegen aan audio om een audio visual te maken en om dit interactief te maken op de laptop. De synthesizer hebben we daarna met de hulp van de werkplaats meester in het tech lab aangesloten op mijn laptop om audio te genereren. Daarna hebben we de audiobestanden opgeslagen en bewerkt in het programma 'Audacity'.

Evaluatie / reflectie

Wat ik van deze les heb geleerd is om meer te kijken naar de mogelijkheden die niet zo snel te zien zijn of snel over het hoofd gezien worden. Het kiezen van de makkelijkste manier is niet altijd het beste. Het experiment aan gaan met de synthesizer was nieuw voor mij. Zelf kan ik piano spelen en bij sommige instellingen hoorde je wel de toonladder en bij andere instellingen weer niet.

Written by yin-yong